Da li mogu da zadržim kampanje ako prekinem saradnju sa agencijom?

Da, za vas se kreira jedinstven nalog, isključivo za potrebe i ciljeve oglašavanja vašeg brenda. Ukoliko niste zadovoljni uslugom jedne agencije, preuzimate svoj nalog i prebacujete ga nekoj drugoj agenciji, ili ga pak vodite sami. U svakom slučaju, ova opcija vam je uvek dostupna.