Šta je PPC?

Kao što samo značenje fraze objašnjava, plaćanje po kliku (pay per click) predstavlja oblik onlajn oglašavanja u kojem oglašivač plaća samo kada neko klikne na oglas. Najpopularniji tip PPC oglašavanja jesu oglasi na pretraživačima kao što su Google, Bing, Yahoo…
Relevantan tekst oglasa, sa linkom ka određenoj stranici na veb-sajtu kompanije, prikazuje se samo kada ga korisnik aktivira na pretraživaču pomoću određenih fraza. Niz tekstualnih oglasa koji predstavljaju sponzorisane veze prikazani su u određenom delu pretraživača, rezervisanim samo za njih.
Oglašivač ne plaća za prikazivanje oglasa, već isključivo tek kada neko klikne na njega.Rangiranje oglasa zasniva se uglavnom na najvišoj ponuđenoj ceni po kliku, za svaku ključnu reč, odnosno frazu koja aktivira oglas. Osim toga, pretraživač uzima u obzir i takozvani clickthrough rate (CTR), odnosno relevantnost ključnih reči, kao jedan od uslova za rangiranje oglasa.
Uslovno rečeno, internet pretraživači prodaju ključne reči koje oglašivači kupuju kako bi prikazali svoje oglase ili banere, kada se te ključne reči selektuju u pretrazi. Na ovaj način potencijalni kupci lakše pronalaze veb-sajt oglašivača i dobijaju informacije koje su im neophodne u tom trenutku.

sta je ppc