Gde sve oglasi mogu da se prikazuju?

Ako se opredelite za Google AdWords oglašavanje, vaši oglasi moći će da se prikazuju na jednoj od Google-ovih mreža za oglašavanje ili u kombinaciji.

Google-ove mreže su:

  • Google mreža za pretragu (Search Network) – Veb-sajtovi za pretragu. Osim Google pretraživača, imate opciju da prikazujete oglase i na Google Search partnerskim sajtovima koji proširuju doseg vašeg oglasa.
  • Google mreža za multimedijalno oglašavanje (Display Network) – Oglasi mogu da se prikazuju na Google-ovim veb-sajtovima kao što su Gmail, Youtube, Blogger i Google Finance, na preko dva miliona partnerskih sajtova, aplikacija i video snimaka. Sajtovi Display mreže dosežu preko 90% korisnika interneta širom sveta.

Oglasi mogu da se kreiraju za različite tipove uređaja (računare, mobilne telefone i tablete), u različitim formatima (tekstualni oglasi, slikovni, prilagodljivi, oglasi za promociju aplikacija, video oglasi, oglasi kupovine i oglasi za poziv) i na različitim lokacijama u zavisnosti od toga koje geografsko područje ciljate.