Kakve oglase mogu da imam?

U zavisnosti od ciljeva oglašavanja bira se format oglasa u kojem će se oglas pojavljivati. Vi možete da se opredelite za jedan ili za više formata. Sve to sami birate na osnovu potreba vašeg biznisa, njegovog tipa i novca koji želite da uložite. Možete da birate između tekstualnih, slikovnih, prilagodljivih oglasa, oglasa za promociju aplikacija, video oglasa, oglasa kupovine i oglasa za poziv.

  • Tekstualni oglasi sastoje se samo od reči i nalaze se iznad i ispod organskih rezultata pretrage. Njegovi elementi su naslov (headline), URL odredišne stranice na koju oglas vodi i opis (description). Ograničeni su dužinom, odnosno brojem karaktera koji mogu da sadrže.
  • Slikovni takozvani baneri koji mogu biti u statičnom ili interaktivnom formatu i prikazuju se na Google partnerskim sajtovima.
  • Prilagodljivi oglasi mogu biti slikovni i tekstualni i automatski se prilagođavaju veličinama i formatu prostora za oglašavanje.
  • Oglasi za promociju aplikacija koriste se kako bi naveli korisnike da skinu određenu aplikaciju.
  • Video oglasi mogu biti samostalni ili umetnuti u druge video sadržaje koji se prikazuju na Youtube mreži ili na nekim drugim partnerskim sajtovima.
  • Oglasi kupovine sadrže osnovne informacije o proizvodu i cenu i služe da podstaknu kupovinu. Važno je naglasiti da oglasi kupovine još uvek nisu dostupni u našoj zemlji, tako da za sad ovaj tip oglasa ne možete da prilagodite našem tržištu.
  • Oglasi za poziv podstiču telefonske pozive. Klikom na njih klijenti mogu da vas pozovu. Ovakvi oglasi prikazuju se isključivo na uređajima preko kojih mogu da se obavljaju telefonski pozivi.