Kakve oglase mogu da imam?

U zavisnosti od ciljeva oglašavanja bira se format oglasa u kojem će se oglas pojavljivati. Vi možete da se opredelite za jedan ili za više formata. Sve to sami birate na osnovu potreba vašeg biznisa, njegovog tipa i novca koji želite da uložite. Možete da birate između tekstualnih, slikovnih, prilagodljivih oglasa, oglasa za promociju aplikacija, video oglasa, oglasa kupovine i oglasa za poziv.

  • Tekstualni oglasi sastoje se samo od reči i nalaze se iznad i ispod organskih rezultata pretrage. Njegovi elementi su naslov (headline), URL odredišne stranice na koju oglas vodi i opis (description). Ograničeni su dužinom, odnosno brojem karaktera koji mogu da sadrže.
  • Slikovni takozvani baneri koji mogu biti u statičnom ili interaktivnom formatu i prikazuju se na Google partnerskim sajtovima.
  • Prilagodljivi oglasi mogu biti slikovni i tekstualni i automatski se prilagođavaju veličinama i formatu prostora za oglašavanje.
  • Oglasi za promociju aplikacija koriste se kako bi naveli korisnike da skinu određenu aplikaciju.
  • Video oglasi mogu biti samostalni ili umetnuti u druge video sadržaje koji se prikazuju na Youtube mreži ili na nekim drugim partnerskim sajtovima.
  • Oglasi kupovine sadrže osnovne informacije o proizvodu i cenu i služe da podstaknu kupovinu. Važno je naglasiti da oglasi kupovine još uvek nisu dostupni u našoj zemlji, tako da za sad ovaj tip oglasa ne možete da prilagodite našem tržištu.
  • Oglasi za poziv podstiču telefonske pozive. Klikom na njih klijenti mogu da vas pozovu. Ovakvi oglasi prikazuju se isključivo na uređajima preko kojih mogu da se obavljaju telefonski pozivi.

Dopustite da vašu investiciju pretvorimo u siguran profit!