Kako se tačno optimizuju kampanje i šta to znači?

Optimizacija kampanje zapravo je proces kojim se vaše kampanje unapređuju. Redovnim praćenjem rezultata donosi se odluka šta u kojoj kampanji treba popraviti, gde se prave greške, a šta dobro radi. Za optimizaciju kampanje važno je pratiti i šta konkurencija radi, da li ima bolje ponude od vas, da li su napisali bolje oglase, itd. Uvek je dobra praksa isticanje onoga što konkurencija nema.
Split testovi, odnosno A/B testovi, takođe su dobra praksa. Neprekidno testiranje više verzija oglasa ili odredišnih stranica dovešće vas do idealnog rešenja koje će vam zasigurno obezbediti profit.