Zbog čega mi treba landing page?

Landing page, odnosno odredišna stranica je stranica na veb-sajtu sa proizvodima/uslugama ili zasebna stranica koja se optimizuje i na koju oglas vodi. Važno je da imate ovakvu stranicu zato što ćete njome direktno odgovoriti na sva pitanja posetilaca, skratićete vreme njihove pretrage i nećete dozvoliti da se izgube i lutaju na sajtu tražeći informacije koje ih interesuju jer bi tako mogli da odustanu i odu.

Primaran cilj odredišne stranice je prodaja. Zbog toga je važno da njen sadržaj bude koncizan, jasan i da navodi kupca da obavi kupovinu.

Osim toga moći ćete jednostavno da pratite broj konverzija, odnosno preuzetih akcija, na jednom mestu, putem sistema za praćenje konverzija.