Da li mogu da promenim budžet?

Možete da promenite i dnevni i mesečni budžet kad god i koliko kod puta to želite. Google AdWords nudi jednostavno podešavanje izmene budžeta tako da možete da ga povećavate i smanjujete kad god mislite da za tim ima potrebe.