Da li postoje neki skriveni troškovi?

Ne postoje. Svi troškovi u vezi sa budžetom beleže se u nalogu, a troškovi agencije jasno se definišu na početku. Usled bilo koje nedoumice možete da kontaktirate agenciju ili da redovno pratite i upoređujete stanje na izveštajima koji vam se šalju na proveru.