Koja je razlika između PPC-a i SEO-a?

Osnovne razlike između PPC-a i SEO-a predstavljene su tabelarno kako biste ih bolje razumeli.

koja je razlika izmedju ppc-a i seo-a 1