Kako da saobraćaj na mom sajtu bude ciljan i kvalitetan?

Važno je pre svega dobro poznavati svoje potrošače, a u spoznaji njihovih karakteristika i ponašanja pomaže nam Google Analitika. Takođe, bitno je i dobro istražiti ključne reči koje su relevantne sa onim što nudite, kako biste mogli usko da targetirate one potrošače koji tragaju za vašim proizvodom/uslugom. Neprekidna istraživanja, praćenja i optimizovanja kampanja, pomažu da se tačno i precizno selektuje ciljna grupa i da saobraćaj na sajtu bude ciljan i kvalitetan.