Zbog čega mi je potrebno istraživanje ključnih reči kad znam koje reči su ključne za moj posao?

Istraživanje ključnih reči daje uvid u termine koje ljudi pretražuju kada ih interesuje tip proizvoda/usluge koji nudite. Osim što možete da vidite koji su to termini koji se pretražuju, dobijate i uvid u statističke podatke koji se odnose na prosečan broj mesečnih pretraga, zatim da li konkurencija koristi te termine, dobijate predloge za cenu po kliku, ideje za formiranje grupa, ali i ideje za negativne ključne reči koje ćete isključiti jer nisu relevantne za prikazivanje oglasa. Na taj način proširićete liste ključnih reči, ali ćete i znati na koje treba da podesite najvišu cenu, a na koje najmanju.