Da li mogu da vam šaljem ključne reči, ideje za oglase, nove promocije, predloge i slično?

Svakako da možete! Svaka vaša nova ideja je dobrodošla i može da bude uzajamno korisna. Ukoliko nudite neke nove promocije, mi možemo da pokrenemo novu kampanju samo za njih, da kreiramo nove oglase ili da ih prosto uvrstimo u one postojeće. Bliska saradnja između klijenata i agencije veoma je važna za razvoj i uspeh i stoga smo vam uvek na raspolaganju za sve vrste predloga.