OPTIMIZACIJA KONVERZIJA

POVEĆAJTE PRIHODE UZ
OPTIMIZACIJU KONVERZIJA

Kako bi vaša prodaja neprekidno rasla, važno je da stranica na koju oglas vodi bude optimizovana tako da ispunjava ciljeve vaše kampanje. Osim kreiranja nove stranice ili poboljšavanja postojeće, potrebno je neprekidno sprovoditi testove kako bi se pronašao idealan pristup koji će vam donositi profit. Testovi podrazumevaju kreiranje dve stranice čije se performanse mere i utvrđuju tokom određenog vremenskog perioda. Stranicu koja pokazuje bolje rezultate unapređujemo i na taj način brzo i efikasno povećavamo broj konverzija na njoj.

optimizacija

POVEĆAJTE PRIHODE UZ
OPTIMIZACIJU KONVERZIJA

Kako bi vaša prodaja neprekidno rasla, važno je da stranica na koju oglas vodi bude optimizovana tako da ispunjava ciljeve vaše kampanje. Osim kreiranja nove stranice ili poboljšavanja postojeće, potrebno je neprekidno sprovoditi testove kako bi se pronašao idealan pristup koji će vam donositi profit. Testovi podrazumevaju kreiranje dve stranice čije se performanse mere i utvrđuju tokom određenog vremenskog perioda. Stranicu koja pokazuje bolje rezultate unapređujemo i na taj način brzo i efikasno povećavamo broj konverzija na njoj.

optimizacija

KAKO POVEĆAVAMO STOPU
KONVERZIJA

KAKO POVEĆAVAMO STOPU
KONVERZIJA

DETALJNA ANALIZA

Istraživanjem analiziramo karakteristike, ponašanja i navike vaših kupaca i tim podacima služimo se prilikom kreiranja stranice.

CONVERSION COPYWRITING

Ovakav način pisanja veoma je specifičan jer se fokusira na samo jednu akciju – obavljanje konverzija. Svaka reč, fraza ili rečenica piše se sa ciljem da konvertuje jer samo prave reči navešće vaše posetioce na kupovinu.

CONVERSION-CENTERED-DESIGN

Dizajn koji je usmeren na pokretanje jedinstvenog poslovnog cilja – uvećanje prodaje. Njegova namena nije samo privlačan izgled stranice, već i pozivanje da se na njoj sprovede određena akcija.

TESTIRAMO I OPTIMIZUJEMO

Veliki broj poseta na vašem sajtu ne vredi ništa ukoliko je stopa konverzija niska i ne menja se. Mi želimo da vam osiguramo prodaju. Zbog toga testiramo više verzija stranica i optimizujemo ih tako da vam dovode kupce. Ovaj proces neprekidno ponavljamo jer nam je u cilju da stopa vaših konverzija kontinuirano raste.

Privucite nove klijente i posmatrajte kako vaše poslovanje raste!

Naši zadovoljni klijenti

Naši zadovoljni klijenti