SEO i PPC

Koja je razlika između PPC-a i SEO-a?

Da li će AdWords uticati na SEO?