Šta je sistem za merenje konverzija?

Sistem za merenje konverzija način je praćenja ostvarenih učinaka kampanje za oglašavanje. Praćenjem konverzija meri se broj obavljenih kupovina na sajtu, broj popunjenih kontakt formi, broj rezervacija, preuzetih kataloga ili PDF dokumenata.

Proces praćenja zahteva unošenje koda na stranicu na kojoj želite da pratite učinak. Ova stranica najčešće je odredišna i sa nje se prikupljaju ostvarene konverzije.