Da li mogu da dodam novu kategoriju proizvoda/usluge?

U svakom trenutku možemo da napravimo izmene kakve god želite. Možemo da uvrstimo novu kategoriju na vaš veb-sajt, da napravimo novu odredišnu strancu samo za nju, da pokrenemo novu kampanju ili napravimo nove oglase.